PRESENTACIÓN

A Asociación de Palacios de Congresos de Galicia (APCG) ten como misión potenciar e impulsar o turismo de negocios na comunidade:

  • Promoviendo os intereses do sector ante os axentes implicados e ante as administracións competentes.
  • Intercambiando información e experiencias entre os profesionais.
  • E defendendo a figura dos palacios de congresos como eixes vertebradores do turismo de congresos e reunións en Galicia, sector estratéxico e con forte impacto empresarial e comercial.

info@apcgalicia.es